Skip to main content

Tel. + 40 259 457 050 | contact@sisgrup.ro

Audit financiar

In cadrul Centrului de consultanta si servicii SIS sunt oferite servicii de audit financiar prin intermediul AUDITORULUI FINANCIAR DANA FILIMON. Auditul financiar presupune examinarea situatiilor financiare in mod profesionist si exprimarea unei opinii independente, facandu-se referinta la anumite criterii de calitate.

In ceea ce priveste activitatea propriu-zisa de audit, aceasta presupune:

  • intocmirea de rapoarte de audit anuale (raport in forma scurta pentru Registrul Comertului si raportul in forma detaliata – scrisoare confidentiala), in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, acceptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania;
  • analiza comparativa a principalilor indicatori financiari ai societatii;
  • identificarea politicilor contabile cele mai adecvate;
  • aprecierea auditului intern;

01

Audit intern

Auditul intern este activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei societati in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia. Acesta poate fi exercitat de catre persoane din interiorul societatii in cauza, dar se poate si externaliza catre o societate/persoana specializata si recunocuta de catre CAFR.

Obiectivele auditului intern sunt:

  • de a verifica daca activitatea organizatiei este in conformitate cu politicile, programele si managementul acestuia, conform prevederilor legale;
  • de a evalua cat de adecvate sunt controalele financiare si nefinanciare dispuse de conducerea entitatii economice, si daca acestea sunt aplicate si in ce masura, in scopul cresterii eficientei activitatii organizatiei;
  • de a evalua cat de adecvate sunt informatiile financiare si nefinanciare furnizate conducerii entitatii economice, pentru cunoasterea realitatilor din organizatia respectiva;
  • de a proteja elementele patrimoniale bilantiere si extrabilantiere ale organizatiei si de a identifica metodele de prevenire a fraudelor si a pierderilor de orice fel.
02

Audit statutar

Auditul statutar sau auditul legal presupune examinarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare si complete a pozitiei si situatiei financiare precum si a performantelor obtinute de aceasta.
03

Audit fiscal

Auditul fiscal este necesar pentru:

  • evaluarea reglementarilor prestabilite in vederea atingerii unui obiectiv dat;
  • evaluarea comparativa dintre situaţia reală si reglementarile prestabilite.

Conform ISO, auditul este „o examinare metodica realizata in vederea determinarii daca activitatile si rezultatele relativ la subiectul examinat satisfac dispozitiile prestabilite si daca aceste dispozitii sunt puse îi opera intr-un mod eficace si apt in vederea atingerii obiectivelor”.

04

Audit fonduri europene

Monitorizare si verificare a fondurilor nerambursabile (Phare, ISPE, SAPARD, etc.).