Tel. + 40 259 457 050 | contact@sisgrup.ro

Activități de cadastru

In domeniul topografic, in cadrul Centrului de consultanta si servicii SIS functioneaza biroul Topografului autorizat SIMONA PASCAR, care executa masuratori topografice si intocmire dosare pentru: intabulare, parcelare, schimburi, vanzare-cumparare terenuri, delimitare-modificare hotare, obtinere autorizatie de constructie, trasari in constructii, drumuri, nivelment, releveu case-apartament, modificari in C.F. de orice natura. Totodata, Topograful Centrului de consultanta de servicii SIS executa si servicii de Expertiza judiciara in topografie, fiind autorizat in acest sens de catre Ministerul Justitiei.

Cu experienta acumulata in cei peste zece ani de activitate, executam lucrari de cadastru, topografie si geodezie, oferind urmatoarele servicii:

Cadastru

Servicii de cadastru si intabulare pentru apartamente si terenuri intravilane si extravilane.

 • Intocmirea documentatiei pentru prima inscriere in CF.
 • Intocmirea documentatiei pentru dezlipire/alipire.
 • Intocmirea documentatiei tehnice pentru inscrierea unei constructii noi in Cartea Funciara (notare constructie).
 • Documentatii tehnice privind Actualizari / Rectificari de cadastru, modificarea limitei de proprietate sau modificarea suprafetei imobilului.
 • Dezmembrari de blocuri pe apartamente, boxe, garaje si parti comune indivize.
 • Documentatii pentru scoaterea temporara sau definitiva din circuitul agricol a terenurilor.
 • Documentatii tehnice privind Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii Certificatului de Urbanism sau obtinerii numarului postal.
 • Expertize tehnice judiciare si extrajudiciare.
Topografie

Servicii topografice, masuratori topografice, expertize topografice, masuratori de teren si prelucrari de date.

 • Plan de situatie pentru orice tip de platforma (incluzand curbe de nivel)
 • Ridicari topografice in scopul executarii de proiecte ale diverselor investitii (constructii, amenajari).
 • Masuratori GPS.
 • Trasarea limitelor de proprietate.
 • Trasarea contururilor cladirilor, a axelor si cotelor din proiect.
 • Relevee constructii.
Acte necesare pentru cadastru si intabulare apartament

1. Actele de proprietate ale imobilului:

 1. in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman:
  - contract de vanzare cumparare sau contract de construire – copie legalizata;
  - proces verbal de predare-primire apartament – copie legalizata;
  - contract pentru plata in rate si adeverinta de achitare integrala (doar pentru apartamentele cumparate in rate) – copii legalizate;
  - declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) – in original.
 2. in cazul dobandirii prin mostenire (succesiune):
  - certificat de mostenitor, inclusiv toate actele de proprietate invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate;
  - declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) – in original.
 3. in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica:
  - contract de vanzare cumparare sau contract de schimb sau act de donatie – copie legalizata;
 4. in cazul dobandirii prin Judecatorie, in baza unei sentinte civile:
  - sentinta civila cu mentiunea definitiva si irevocabila – copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;
  - dovada achitarii sultei (daca exista) – copie legalizata.
 5. in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995:
  - contract de vanzare cumparare – copie legalizata;
  - schita anexa contract – copie xerox.

2. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;

3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii xerox;

4. Schita apartamentului (daca exista) – copie xerox.

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea apartamentului (regim normal) sau 0,75% (urgenta).
** In cazul in care exista neconcordanta intre numele inscris in actul de proprietate si buletin, se vor face suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: Certificatul de casatorie (copie legalizata), sau Sentinta Civila de divort (la judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta).
*** In cazul in care exista neconcordanta intre denumirea strazii din acte si cea din realitate, se va obtine Adeverinta de la Asociatia de Proprietari din care sa reiasa schimbarea denumirii strazii.
**** Daca in fostele registre de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare a fost notata ipoteca in favoarea CEC, somatie de plata, etc, aceasta ipoteca, somatie, etc, va fi inscrisa in Cartea Funciara ca sarcina.
***** In cazul in care actele originale au fost pierdute sau plastifiate si au fost obtinute duplicate, se va obtine de la notariat o Declaratie notariala din care sa rezulte ca “in conditii necunoscute au fost pierdute originalele actelor de proprietate si au fost obtinute duplicate”.

Acte necesare pentru cadastru si intabulare teren (fara constructie)
 1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;
 2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate;
 3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii xerox;
 4. Extras de plan parcelar avizat de Primarie (numai in cazul terenurilor extravilane sau a celor situate in “intravilanul nou”) – in original.
* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea terenului (regim normal) sau 0,75% (urgenta).

Acte necesare pentru cadastru si intabulare teren (cu constructie)
 1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;
 2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate;
 3. Autorizatia de construire si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca exista) – copii legalizate;
 4. Autorizatia de demolare si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copii legalizate;
 5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii xerox.
* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea imobilului (regim normal) sau 0,75% (urgenta).
Acte necesare pentru inscriere constructie (intabulare constructie noua)
 1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare pentru constructie – in original;
 2. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – in original;
 3. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
 4. Autorizatia de construire si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor – copii legalizate;
 5. Autorizatia de demolare si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in vechea documentatie cadastrala si in extrasul de Carte funciara se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copii legalizate;
 6. Releveele imobilului (schitele de interior), intocmite de arhitect, care au stat la baza Autorizatiei de construire – copii xerox;
 7. Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului – copii xerox;
 8. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
 9. Acordul bancii privind intabularea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
 10. Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata;
 11. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata.
* Pentru Adeverinta numar postal si/sau Decizia de scoatere a terenului din circuitul agricol, Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60 RON (regim normal) sau 300 RON (urgenta) pentru notarea adresei postale si/sau schimbarea categoriei de folosinta a terenului in Cartea Funciara.
Acte necesare pentru dezmembrarea sau alipirea (comasarea) imobilelor
 1. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – in original;
 2. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
 3. Actele de proprietate – copii xerox;
 4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
 5. Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
 6. Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) – indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) – in original.
Acte necesare pentru actualizare/rectificare cadastru, modificarea limitei de proprietate si/sau modificarea suprafetei terenului
 1. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – in original;
 2. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
 3. Actele de proprietate – copii xerox;
 4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
 5. Acordul bancii privind actualizarea/rectificarea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
 6. Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata;
 7. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata;
 8. Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului – in original.